OpenBCM V1.08-5-g2f4a (Linux)

Packet Radio Mailbox

IZ3LSV

[San Dona' di P. JN]

 Login: GUEST

  

Directory of HARDWARE/ANTENNEN:
 126 HB9ABX > ANTENNEN 10.08.13  38 #999 @WW   new update information
 127 HB9ABX > ANTENNEN 10.08.13  39 #999 @WW   new update infos
 128 VE2CKN > ANTENNEN 08.10.13  11 #999 @CANADA Gem Quad Antenna
 129 HB9ABX > ANTENNEN 01.02.14  12 #999 @EU   SUPER-Antenne hb9cpd
 130 HB9ABX > ANTENNEN 01.02.14  14 #999 @WW   Super Antenna hb9cpd
 131 HB9ABX > ANTENNEN 01.02.14  14 #999 @WW   Super Antenna hb9cpd
 132 F5PBG > ANTENNEN 15.02.14  40 #999 @FRANCA Optibeam OBW 10-5 vs Hexbea
 133 F5PBG > ANTENNEN 05.03.14  10 #999 @FRANCA ZS6BKW vs G5RV - Comparaiso
 134 F5PBG > ANTENNEN 18.05.14  15 #999 @FRANCA Spiderbeam : maintenir un m
 135 HB9ABX > ANTENNEN 04.07.14  49 #999 @EU   Sensation Antenne
 136 HB9ABX > ANTENNEN 05.07.14  48 #999 @WW   Antenna sensation
 137 HB9ABX > ANTENNEN 14.07.14  27 #999 @EU   Techn. Bemerkungen
 138 HB9ABX > ANTENNEN 15.07.14  24 #999 @WW   tech remarks
 139 HB9ABX > ANTENNEN 03.08.14  90 #999 @EU   neue Einleitung RCA
 140 HB9ABX > ANTENNEN 19.11.14  41 #999 @EU   Update Bauanleitung
 141 HB9ABX > ANTENNEN 19.11.14  39 #999 @WW   update construction guide
 142 HB9ABX > ANTENNEN 20.11.14  70 #999 @EU   Bericht von VE3UNF
 143 HB9ABX > ANTENNEN 20.11.14  66 #999 @WW   story from VE3UNF
 144 HB9ABX > ANTENNEN 20.11.14  13 #999 @WW   reference to VE3UNF
 145 HB9ABX > ANTENNEN 04.02.15  24 #999 @EU   Artikel zu Antennen usw
 146 HB9ABX > ANTENNEN 04.02.15  24 #999 @WW   articles antennas and more
 147 HB9ABX > ANTENNEN 14.02.15  15 #999 @EU   Gute 40m Antenne
 148 HB9ABX > ANTENNEN 14.02.15  13 #999 @WW   Good 40m antenna
 149 DG5FAU > ANTENNEN 21.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 150 DG5FAU > ANTENNEN 21.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 151 DG5FAU > ANTENNEN 21.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 152 DG5FAU > ANTENNEN 21.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 153 DG5FAU > ANTENNEN 21.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 154 DG5FAU > ANTENNEN 21.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 155 EI2GYB > ANTENNEN 10.11.18  14 #999 @WW   Dual Band Antenna Ideas??
 156 HB9ABX > ANTENNEN 12.05.20  7 #999 @WW   weiter Test
 157 HB9ABX > ANTENNEN 12.05.20  8 #999 @EU   Antennen-Test
 158 HB9ABX > ANTENNEN 12.05.20  9 #999 @WW   Antennentests
 159 HB9ABX > ANTENNEN 09.06.20 160 #999 @WW   RBN – Reverse Beacon Networ
 160 HB9ABX > ANTENNEN 12.06.20  88 #999 @WW   Antennen Simulation ...
 161 HB9ABX > ANTENNEN 15.06.20 144 #999 @WW   EH-ANTENNA : Conclusions
 162 HB9ABX > ANTENNEN 15.06.20 144 #999 @WW   EH-ANTENNE: Konklusion
 163 HB9ABX > ANTENNEN 25.06.20  70 #999 @EU   Bericht von VE3UNF
 164 HB9ABX > ANTENNEN 25.06.20  73 #999 @WW   Story from VE3UNF
 165 HB9ABX > ANTENNEN 25.06.20 133 #999 @WW   Antennas and Physics
 166 HB9ABX > ANTENNEN 25.06.20 155 #999 @EU   Antenne und Phsysik
 167 HB9ABX > ANTENNEN 26.06.20  25 #999 @EU   Feldstärke-Messgerät
 168 HB9ABX > ANTENNEN 30.06.20 129 #999 @EU   Magnetloop-Antenne
 169 HB9ABX > ANTENNEN 01.07.20  54 #999 @EU   ABX-KOPPEL:
 170 HB9ABX > ANTENNEN 25.07.20  30 #999 @WW   Denkanstoss ok
 171 HB9ABX > ANTENNEN 25.07.20  30 #999 @EU   Artikel zu Antennen
 172 HB9ABX > ANTENNEN 26.07.20  52 #999 @WW   Antenna Simulation with NEC
 173 HB9ABX > ANTENNEN 26.07.20  50 #999 @EU   Antennensimulation mit NEC
 174 HB9ABX > ANTENNEN 03.12.20  48 #999 @WW   G5RV
 175 HB9ABX > ANTENNEN 03.12.20  87 #999 @WW   from VE3UNF

 20.01.2021 03:41:28lGo back Go up